In Nederland is er een wettelijk systeem voor allerlei toeslagen en kortingen, bijvoorbeeld om gezinnen met een laag inkomen te helpen hun noodzakelijke kosten te betalen. Er zijn vier toeslagen:

  • Zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van jouw zorgverzekering.
  • Huurtoeslag, een bijdrage in jouw huurkosten.
  • Kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van jouw kinderen.
  • Kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Huurtoeslag

Een huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurprijs. Je komt alleen in aanmerking voor huurtoeslag als je een zelfstandige woonruimte huurt. Als je een eigen voordeur hebt, heb je een zelfstandige woning. Woon je in een kamer van een huis, dan kom je meestal niet in aanmerking. 

Heb je een huurwoning en betaal je tussen de 200 en 800 euro huur per maand (inclusief servicekosten) dan heb je recht op huurtoeslag. Je kan meer huurtoeslag krijgen dan mensen met een hoger inkomen. Bij een te hoog inkomen krijg je geen huurtoeslag meer. Of en hoeveel huurtoeslag je precies ontvangt, hangt af van jouw huurkosten, inkomen, vermogen en van je eventuele toeslagpartner of medebewoners. 

Huurtoeslag ontvang je niet automatisch. Dit kan je aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. De huurtoeslag wordt aan het einde van de maand uitbetaald, dus het is aan te raden om ruim van tevoren een aanvraag in te dienen. Als achteraf blijkt dat je al eerder huurtoeslag had kunnen ontvangen kan je het alsnog met terugwerkende kracht aanvragen.

Zorgtoeslag 

Zorgtoeslag is een subsidie ​​van de overheid voor de kosten van de zorgverzekeraar. Als je 18 jaar of ouder bent, heb je recht op zorgtoeslag tot een bepaald inkomen. Dit geldt zowel voor alleenstaanden als voor stellen. Of je zorgtoeslag krijgt en hoeveel hangt af van jouw inkomen en het inkomen van jouw eventuele toeslagpartner. Hoe lager het inkomen, hoe meer subsidie je kunt ontvangen.

De goedkoopste basisverzekering is ongeveer 110 euro per maand, maar dit is niet de beste verzekering. De meeste zijn duurder. Dit kan behoorlijk belastend zijn voor jouw portemonnee, vooral als je geen hoog inkomen hebt. Daarom komt de belastingdienst mensen met een laag inkomen en met een beperkt vermogen tegemoet met een extra vergoeding.

Je krijgt niet automatisch zorgtoeslag. Dit kan je aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. De zorgtoeslag wordt in de voorafgaande maand uitbetaald. Eind december is het bedrag van januari al op jouw bankrekening bijgeschreven. Je kunt op elk moment ziekengeld aanvragen. Je kunt tot 1 september subsidie ​​voor het voorgaande jaar aanvragen.

Kinderopvangtoeslag

Deze toeslag is bedoeld voor werkende ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Het werk moet geld opleveren. Er zijn geen kinderopvangtoeslagen voor mensen die als vrijwilliger werken. Het maakt verder niet uit of je fulltime werkt, als zelfstandig ondernemer, uitzendkracht, gemeente, etc. 

Hoeveel je krijgt, hangt af van jouw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Kinderbijslag is voor kinderen vanaf de geboorte tot de voorschoolse leeftijd. Er wordt geen toeslag betaald voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

Kindgebonden toeslag

Een kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van een kind tot 18 jaar. Belangrijk om te weten is dat het budget van een kind anders is dan de kinderbijslag. Deze twee staan ​​volledig los van elkaar. Wel is het zo dat alleen ouders die kinderopvang toeslag ontvangen ook kinderbijslag kunnen krijgen.

Net als bij medische uitkeringen en huurtoeslag, gelden voor het kinderbudget ook inkomens- en vermogenseisen. Een verschil met andere toeslagen is dat je meestal niet zelf kinderbijslag hoeft aan te vragen. De Belastingdienst neemt automatisch contact met je op als je in aanmerking komt voor kinderbijslag.

Energietoeslag

Naast vaste toeslagen ontvangen huishoudens met een laag inkomen extra betalingen van de staat om de hoge kosten van de energierekening te dekken. De gemeente betaalt de energietoeslag uit. De energietoeslag is in oktober verhoogd van € 800 naar € 1300. Studenten die zelfstandig wonen en een eigen energiecontract hebben, kunnen nu een energietoeslag aanvragen.

Je vraagt de energietoeslag aan bij jouw gemeente. Je heeft recht op de energietoeslag als je:

  • Met een maandinkomen van minder dan € 1.310,05 (individueel) of € 1.871,50 (partner). De exacte inkomensgrenzen kunnen per gemeente verschillen.
  • Sociale Bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz begunstigden. Als je zo’n uitkering ontvangt, dan ontvang je de energietoeslag automatisch.

Als de belastingdienst niet over de juiste informatie beschikt, kan je onterecht toeslag ontvangen of te veel toeslag ontvangen. Een voorbeeld is wanneer jouw vermogen plotseling te groot wordt doordat je een erfenis hebt gekregen of omdat je te weinig inkomsten hebt aangegeven bij de belastingdienst. Dan krijgt je een brief van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel je moet terugbetalen. Daarna moet je de meerkosten van de tegemoetkomingen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Lukt de nabetaling niet, dan kun je een betalingsregeling treffen.