In dit artikel

Het Overlijden van een Partner en de Impact op Vaste Lasten

Het Overlijden van een Partner en de Impact op Vaste Lasten (2024)

In dit artikel

Het verlies van een partner is een enorm emotionele gebeurtenis, maar brengt ook ernstige financiële gevolgen met zich mee. Ik begrijp de zorgen die dat kan veroorzaken, vooral gezien het feit dat gemiddeld 16,1% van de uitgaven wegvalt na het overlijden van een partner.

In deze blogpost zullen we dieper ingaan op deze financiële impact en bespreken hoe u uw vaste lasten kunt aanpakken, praktische zaken kunt regelen en waar u advies en ondersteuning kunt vinden.

Laat dit bericht uw eerste stap zijn richting financiële stabiliteit in deze moeilijke periode.

Key Takeaway:

De beste vergelijkingssite van 2024 om vaste laste te besparen is Independer. Bespaar direct met de uitgebreide, onafhankelijke en gebruiksvriendelijke vergelijking op jouw verzekeringen, energiekosten en telecom.

Samenvatting

 • Gemiddeld 16,1% van de uitgaven valt weg na het overlijden van een partner, waardoor financiële zorgen kunnen ontstaan.
 • Het wegvallen van het inkomen van een partner kan grote gevolgen hebben voor de vaste lasten, zoals huur, energie en verzekeringen.
 • Het is belangrijk om praktische zaken te regelen na het overlijden van een partner, zoals het melden bij de gemeente, contact opnemen met de verzekeringen en het afhandelen van de erfenis.
 • Nabestaanden kunnen verschillende opties overwegen om de vaste lasten te betalen, zoals het opbouwen van een financiële buffer, het aanvragen van een bijstandsuitkering of het ontvangen van eenmalige uitkeringen.

Financiële impact van het overlijden van een partner

Na het overlijden van een partner verandert de financiële situatie aanzienlijk, met inkomsten die wegvallen en uitgaven die blijven bestaan.

Inkomsten en uitgaven na overlijden

Na de dood van een partner verandert alles. Inkomen kan omlaag gaan. Dit komt omdat de partner die is weggevallen niet meer werkt. Hij of zij brengt geen geld meer binnen. Ook zijn er soms minder uitgaven.

De persoon die sterft heeft geen eten, kleding of andere dingen meer nodig. Dit maakt dat de kosten omlaag gaan. Maar op andere vlakken gaan de kosten juist omhoog. Denk aan zaken als de begrafenis of het regelen van de erfenis.

Deze kosten kunnen hoog zijn en moeilijk te betalen. Het is dus belangrijk goed te kijken naar wat er in- en uitgaat na het overlijden van een partner. Zo kun je jezelf beschermen tegen geldzorgen.

Vaste lasten

Wanneer je partner overlijdt, kan dit grote gevolgen hebben voor je vaste lasten. Het inkomen van je partner valt weg, waardoor je mogelijk moeite hebt om alle rekeningen te betalen.

Dit kan leiden tot financiële zorgen en stress. Het is belangrijk om te kijken naar welke vaste lasten er zijn, zoals huur of hypotheeklasten, energie- en waterrekeningen, verzekeringen en belastingen.

Na het overlijden van je partner kan het nodig zijn om kostenbesparende maatregelen te nemen, zoals het verlagen van je energieverbruik of het heronderhandelen van je verzekeringen.

Nabestaandenpensioen

Als je partner overlijdt, heeft dit niet alleen emotionele gevolgen, maar ook financiële consequenties. Een van de financiële aspecten waar je rekening mee moet houden, is het nabestaandenpensioen.

Dit is een uitkering die je ontvangt als nabestaande van iemand die pensioen heeft opgebouwd. Het nabestaandenpensioen kan helpen om inkomensverlies na het overlijden van je partner op te vangen.

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte en duur van het opgebouwde pensioen van je partner. Het is belangrijk om te weten hoeveel nabestaandenpensioen je kunt verwachten, zodat je hiermee rekening kunt houden bij het plannen van je financiële situatie na het overlijden van je partner.

Praktische zaken regelen na het overlijden van een partner

Na het overlijden van een partner moeten er verschillende praktische zaken worden geregeld, zoals administratieve zaken, verzekeringen en de afhandeling van de erfenis.

Administratieve zaken

Bij het overlijden van een partner moeten er verschillende administratieve zaken geregeld worden. Hier zijn enkele belangrijke punten om aan te denken:

 • Meld het overlijden bij de gemeente.
 • Regel de uitvaart en informeer de nabestaandenverzekering als die er is.
 • Neem contact op met de notaris voor het afhandelen van het testament en eventuele erfbelasting.
 • Ga na welke verzekeringen op naam van de overledene staan en neem contact op met de verzekeringsmaatschappijen.
 • Informeer instanties zoals banken, pensioenfondsen, werkgevers en uitkeringsinstanties over het overlijden.
 • Sluit gezamenlijke rekeningen af of verander ze naar één naam.

Verzekeringen

Verzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen bij het regelen van de financiële situatie na het overlijden van een partner. Hier zijn enkele belangrijke verzekeringen waar u aan moet denken:

 • Overlijdensrisicoverzekering: Deze verzekering keert een bedrag uit aan de nabestaanden bij het overlijden van de verzekerde. Dit kan helpen om inkomensverlies op te vangen en de vaste lasten te betalen.
 • Uitvaartverzekering: Met deze verzekering worden de kosten van de begrafenis of crematie gedekt. Het kan helpen om financiële zorgen rondom de uitvaart te verminderen.
 • Partnerpensioen: Als uw partner een pensioen had, kan er mogelijk recht zijn op partnerpensioen na zijn of haar overlijden. Dit kan helpen om inkomsten te behouden en vaste lasten te betalen.

Erfenis

Als je partner overlijdt, is het belangrijk om na te denken over de erfenis. Hier zijn enkele zaken die je moet regelen:

 • Testament: Kijk of je partner een testament heeft opgesteld en wat daarin staat. Dit bepaalt hoe de erfenis verdeeld wordt.
 • Notaris: Schakel een notaris in om de erfenis af te handelen. Deze persoon kan je adviseren en helpen bij het verdelen van bezittingen en schulden.
 • Erfbelasting: Wees bewust van erfbelasting die mogelijk betaald moet worden over de erfenis.
 • Nabestaandenpensioen: Controleer of je als nabestaande recht hebt op een nabestaandenpensioen van bijvoorbeeld de werkgever van je partner.

Hoe kunnen nabestaanden de vaste lasten betalen?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor nabestaanden om de vaste lasten te kunnen betalen na het overlijden van een partner. Benieuwd naar de opties? Lees snel verder!

Onvoorziene kosten

Onvoorziene kosten kunnen een grote financiële last vormen voor nabestaanden na het overlijden van een partner. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvaart, medische rekeningen of onverwachte onderhoudskosten.

Deze kosten kunnen onverwacht hoog zijn en het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Het is verstandig om een financiële buffer op te bouwen om eventuele onvoorziene kosten te kunnen dekken.

Ook kan het nuttig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, die uitkeringen biedt bij overlijden om zo de financiële gevolgen op te vangen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en advies in te winnen over hoe je je kunt beschermen tegen onvoorziene kosten na het overlijden van een partner.

Bijstandsuitkering

Als de partner overlijdt, kan de achterblijvende partner te maken krijgen met financiële zorgen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit is een uitkering die wordt verstrekt aan mensen met weinig of geen inkomen.

Met een bijstandsuitkering kan de achterblijvende partner financieel ondersteund worden, waardoor de vaste lasten betaald kunnen worden. Het is belangrijk om te weten dat het krijgen van een bijstandsuitkering afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het eigen vermogen en inkomen.

Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in de specifieke situatie.

Eenmalige uitkeringen

Na het overlijden van een partner kunnen er eenmalige uitkeringen beschikbaar zijn om te helpen bij de financiële lasten. Deze uitkeringen kunnen onder meer bestaan uit een overlijdensuitkering vanuit de overlijdensrisicoverzekering, een uitkering vanuit het partnerpensioen of eventueel een nabestaandenuitkering vanuit de overheid.

Deze eenmalige bedragen kunnen helpen om onvoorziene kosten op te vangen of om de lopende vaste lasten te betalen. Het is belangrijk om te onderzoeken welke uitkeringen er mogelijk zijn en welke voorwaarden eraan verbonden zijn.

Zo kan het financiële zorgen na het overlijden van een partner verlichten.

Advies en ondersteuning na het overlijden van een partner

Na het overlijden van een partner is het belangrijk om advies en ondersteuning te zoeken. Er zijn verschillende instanties en organisaties die hulp kunnen bieden bij de financiële en praktische zaken die op je afkomen.

Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om contact op te nemen met een notaris voor advies over erfrecht en testamenten. Daarnaast kun je terecht bij een nabestaandenuitkering voor financiële ondersteuning.

Het is ook handig om je in te schrijven bij een rouwverwerkingsprogramma, waar je steun kunt vinden bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het is belangrijk om niet alles alleen te willen doen en hulp te vragen wanneer nodig.

Meer over vaste lasten

Eens, na een lange periode van zelfreflectie, besloot Emma dat het tijd was voor “levensveranderingen”. Ze was recentelijk klaar met haar “Studie” en stond op het punt een “nieuwe baan” te beginnen in een andere stad, wat betekende dat ze moest “verhuizen“. Emma begreep dat dit grote invloed zou hebben op haar maandelijkse uitgaven, dus ze begon te onderzoeken naar “veranderen vaste lasten gedurende je leven“. Naast het verhuizen, overwoog ze ook om te gaan “ondernemen” en wilde weten hoe dit haar financiën zou beïnvloeden.

Toen ze nog studeerde, had ze “lage vaste lasten voor studenten“, maar nu ze ging werken en in een andere stad woonde, moest ze opnieuw “berekenen vaste lasten na pensionering“, ook al was dat nog ver weg. Ze wilde zeker zijn dat ze op de juiste weg was om haar financiën in de loop van de tijd te beheren, vooral met mogelijke toekomstige levensveranderingen zoals “trouwen“, “kinderen krijgen” en uiteindelijk “pensionering“.

Emma was ook bewust van andere mogelijke veranderingen in haar leven, zoals “gezondheidsveranderingen” en het aannemen van een “huisdier“. Ze wist dat elk van deze veranderingen invloed zou hebben op haar “andere levensstijl” en mogelijk tot een “scheiding” of zelfs het “overlijden van een partner” zou kunnen leiden. Daarom wilde ze nu de controle over haar vaste lasten hebben en begrijpen hoe deze in de loop van de tijd zouden kunnen veranderen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de financiële gevolgen als een partner overlijdt?

Als een partner overlijdt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Je moet dan denken aan het eigen inkomen, kosten van het overlijden, en de vaste lasten.

2. Hoe verandert de financiële situatie na het overlijden van een partner?

Na het overlijden van een partner kan je inkomen lager worden. Ook kan het zijn dat er kosten komen voor de nabestaanden of dat je vaste lasten hoger worden.

3. Wat zijn de financiële zorgen na het overlijden van een partner?

De financiële zorgen kunnen gaan over het lagere inkomen en de hogere uitgaven. Ook kan het zijn dat je kosten moet besparen of je financiële planning moet veranderen.

4. Wat is de impact op mijn vaste lasten als mijn partner is overleden?

Als je partner is overleden, kunnen je vaste lasten hoger worden. Dit kan komen door hogere kosten of doordat het inkomen van je partner wegvalt.

» Referenties

1. How to Budget for Fixed and Variable Expenses, By Emily Starbuck Gerson, May 12, 2023
https://www.experian.com/blogs/ask-experian/how-to-budget-for-fixed-and-variable-expenses/

2. Budgeting Tips: 10 Ways to Lower Your Life’s Fixed Costs, WRITTEN by JOSHUA BECKER
https://www.becomingminimalist.com/budgeting-tips/

3. Do Consumers Distinguish Fixed Cost from Variable Cost? “Schmeduling” in Two-Part Tariffs in Energy, Koichiro Ito & Shuang Zhang, REVISION DATE August 2023
https://www.nber.org/papers/w26853

» Referenties

Team Vastelastenbesparing.nl

Team Vastelastenbesparing.nl

Wij zijn het gepassioneerde team achter Vastelastenbesparing.nl, vastbesloten om jou te voorzien van praktische inzichten om je vaste lasten te verminderen. Met een diepgaande toewijding aan financiële welzijn en besparingen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle kennis en advies. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het realiseren van financiële gemoedsrust en het creëren van een sterke financiële basis. Lees meer over ons >
Anderen bekeken ook

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *